Petak, 31 Siječanj 2014 09:16

Propisi iz turizma

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) ; (NN 88/10

 
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15) stupio na snagu 9. 8. 2015. 
 
 
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)
 
Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 110/10)
 • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)
  • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 45/94) ; (NN 114/09)
 
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) ; (NN 88/10

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09)
  • Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (NN 92/09)
 
 
Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) ; (NN 59/09) ;

Vlada RH: Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 97/13)
Vlada RH: Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 158/13)
 
Provedbeni propisi:
 
  • Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2016. godinu (NN 76/15)

  • Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2015. godinu (NN 102/14)

  • Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2014. godinu (NN 97/13)
  • Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2013. godinu (NN 70/12)
  • Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (NN 139/09) ; (NN 36/11)
 • Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 113/09)
 • Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09)
  • Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima (NN 92/09) ; (NN 146/13)
 

Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10)
 
 

 

    logo porcijunkulovo bez godineV2

    evisitor logo

    pps

        

Vremenska prognoza


6 °C
ČAKOVEC